Gefeliciteerd!
 

Wat leuk dat u een waardebon van ons heeft gewonnen of gekregen! Natuurlijk zitten er wel een paar voorwaarden aan vast, die kan u hieronder vinden:

  • De waardebon heeft een geldigheidsduur van één jaar na uitgifte. Na de vervaldatum kan de waardebon niet meer worden ingewisseld. U vindt de vervaldatum op de voorzijde van de waardebon.
  • Waardebonnen uitgegeven door Venefica zijn uitsluitend inwisselbaar voor diensten die u afneemt bij Venefica en niet voor geld inwisselbaar.
  • Waardebonnen uitgegeven door Venefica zijn niet inwisselbaar voor goederen, enkel voor diensten.
  • Waardebonnen kunnen niet worden gebruikt voor nog niet betaalde opdrachten.
  • Mocht uw opdracht hoger in waarde zijn dan de ingewisselde waarde van de waardebon(nen), dan dient u dit verschil te betalen.
  • Het is niet toegestaan de waardebon(nen) of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
  • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van waardebonnen wordt ontzegd.
  • Het bedrag op de waardebon is inclusief btw.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!